Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 27 2014

szysza125
Płacz, ale nigdy się nie poddawaj
— NIGDY
Reposted fromzgubilamsie zgubilamsie viaMerrry98 Merrry98
szysza125
8953 78eb 390
Reposted fromjestjuzzapozno jestjuzzapozno viahunsert hunsert
szysza125
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię
— Marek Hłasko
Reposted fromSabela Sabela viaallbest allbest

December 09 2014

szysza125
Tak nagle się poznali. Tak przypadkowo. Przez przypadek poznawali się coraz bardziej i bardziej. Tak stali się dla siebie najważniejszymi ludźmi na świecie. Zupełnie przez przypadek. 
Reposted fromorchis orchis viaklaorz klaorz
szysza125
Nie powinienem był pozwolić Ci odejść.
— Gossip Girl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastaystrongangie staystrongangie
szysza125
4469 ae1e 390
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viaEtien Etien
szysza125
2243 212a 390
Reposted fromget-fit get-fit viaEtien Etien
szysza125
4783 7524 390
Reposted fromillusionist illusionist vianasze nasze
szysza125
szysza125
6845 0fda 390
Ciemność, ciemność widzę
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaarizonadream arizonadream

November 26 2014

szysza125
Mogli godzinami leżeć przytuleni, mogli jedynie na siebie patrzeć albo przebywać w tym samym pokoju. Tak, to wystarczyło do szczęścia.
— Katarzyna Michalak
Reposted frompesy pesy viapurplecornflowers purplecornflowers
szysza125
szysza125
9663 8daf 390
2.3
4429 7848 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viacalineczka calineczka
szysza125
3172 705d 390
Reposted fromscorpix scorpix viacalineczka calineczka
szysza125
“Chciałbym już móc z Tobą dzielić łóżko, poduszkę, sen i życie. Wiesz?”
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz vialetmego letmego
szysza125
Reposted fromcube cube vialetmego letmego
szysza125
4811 ba0f 390
szysza125
0981 3e1b 390
Reposted fromskatrix skatrix viakrainakredek krainakredek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl